Splošni pogoji za uporabo mobilne aplikacije McDonald's Slovenija

1.   Splošne določbe in soglasje

S temi splošnimi pogoji za uporabo mobilne aplikacije McDonald's Slovenija izvajalec ALPE-PANON gostinske storitve d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ALPE-PANON d.o.o. ali izvajalec) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko mobilne aplikacije, navodila uporabnikom za uporabo mobilne aplikacije ter pojasnjuje, kako izvajalec uporablja osebne podatke.

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani www.mcdonalds.si in v aplikaciji McDonald's Slovenija izvajalca.

Vstop, registracija ali prijava v mobilno aplikacijo izvajalca pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da ste kot uporabnik mobilne aplikacije predhodno jasno in izčrpno seznanjeni s pogoji uporabe, kot tudi z varstvom avtorskih pravic ter politiko varstva osebnih podatkov. Splošni pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neregistrirani oz. neprijavljeni obiskovalci dostopajo do mobilne aplikacije.

Obiskovalec oz. uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinja, izvajalec odsvetuje uporabo mobilne aplikacije.

Zadevni splošni pogoji za uporabo mobilne aplikacije so v nadaljevanju označeni tudi kot pogoji. Kot uporabniki mobilne aplikacije so mišljeni vsi uporabniki oz. obiskovalci, ki kot prijavljeni ali neregistrirani oz. neprijavljeni obiskovalci dostopajo do mobilne aplikacije izvajalca. Mobilna aplikacija McDonald's Slovenija je v nadaljevanju označena kot mobilna aplikacija oziroma kot aplikacija, ki uporabnikom omogoča pregled ponudbe in akcij, pregled restavracij ter uporabo in unovčenje kuponov (v VIP računu oz. Check-in, Welcome kuponov, VIP kuponov, Joker kuponov in drugih kuponov s popusti). Pametni telefon ali tablični računalnik pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij. Spletne ali mobilne trgovine za mobilne aplikacije predstavljajo digitalni način distribucije aplikacij in so namenjene zagotavljanju oz. nameščanju mobilne aplikacije.

2. Uporaba aplikacije McDonald's Slovenija

2.1. Prenos aplikacije McDonald's Slovenija

Uporabnik lahko aplikacijo McDonald's Slovenija, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletne ali mobilne trgovine za mobilne aplikacije, na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne trgovine za mobilne aplikacije (Apple iOS: iTunes Store, Google Android: Play Store).

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je uporabnik dolžan plačati prenos podatkov (doma ali v tujini), ki mu ga zaračuna izbrani operater po vsakokrat veljavnem ceniku.

2.2. Tehnične zahteve

Za prenos in uporabo mobilne aplikacije McDonald's Slovenija se zahteva priključitev na mobilno omrežje ali brezžična internetna povezava (Wi-Fi). Brez omrežne oz. internetne povezave mobilna aplikacija deluje zgolj z omejenimi funkcionalnostmi. Za popolno delovanje in dostop do vseh vsebin aplikacije je potrebna omrežna povezava.

Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih iOS (Apple) ali Android (Google).

2.3. Registracija in prijava

Za prvi dostop do mobilne aplikacije se je treba predhodno registrirati. Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost za vstop v lasten profil in za pregled svojih kuponov, uporabo kuponov in unovčenje kuponov. V ta namen mora uporabnik vpisati obvezne podatke kot so: ime in priimek, elektronski naslov, geslo ter naknadno potrditi uporabljen elektronski naslov. Za vsak naslednji dostop oz. vpogled v mobilno aplikacijo je potrebno opraviti prijavo. V okviru prijave mora uporabnik vpisati le elektronski naslov in geslo.

Če uporabnik pozabi svoje geslo ali ga želi spremeniti, lahko kadarkoli ponastavi oz. spremeni svoje geslo.

Če uporabnik pri registraciji ne želi posredovati katerega obveznega podatka, registracije ne bo mogel dokončati in posledično ne bo mogel dostopati do vseh vsebin mobilne aplikacije. Za popolno funkcionalnost in dostop do vseh vsebin aplikacije je potrebna registracija oz. prijava.

Pred registracijo v mobilno aplikacijo se mora uporabnik v celoti seznaniti, sprejeti in potrditi strinjanje s temi splošnimi pogoji ter potrditi, da je star vsaj 15 let. Šteje se, da uporabnik z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v mobilno aplikacijo potrjuje, da je prebral vsakokrat veljavne pogoje uporabe in se z njimi strinja. Uporabnik mora ob registraciji izrecno potrditi, da se strinja z nameravano obdelavo njegovi osebnih podatkov.

2.4. Nepooblaščena uporaba uporabniškega imela ali gesla

Uporabnik mora ustrezno varovati svoje geslo, uporabniško ime in druge podatke za identifikacijo.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti izvajalca na elektronski naslov mcdkontakt@si.mcd.com. V obvestilu je treba navesti podatke o imenu in priimku uporabnika, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Izvajalec ima v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerekoli druge osebe in/ali v primeru suma zlorabe gesla pravico, da izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki so potrebna zaradi varstva svojih pravic in interesov ter zaradi varstva pravic in interesov drugih uporabnikov ali oseb.

2.5. Pogoji za uporabo aplikacije McDonald's Slovenija

Uporabnik mobilno aplikacijo uporablja izključno v skladu s pogoji uporabe. Izvajalec lahko nenajavljeno in kadarkoli preneha zagotavljati dostop do posamezne aplikacije ali njene posamezne funkcije, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestil.

Z naložitvijo mobilne aplikacije na vaš pametni telefon ali tablični računalnik se strinjate z uporabo uporabe potisnih obvestil (t.i. push notification), pri čemer boste o tem seznanjeni s posebnim obvestilom. Namen uporabe potisnih obvestil je, da se seznanite z vsemi novostmi v ponudbi izvajalca. Izvajalec vas bo preko takih potisnih obvestil obveščal o spremembah in novostih v ponudbi izdelkov, o ugodnostih, popustih in uporabi kuponov ter o aktivnostih in nagradnih igrah. Če ne želite prejemati potisnih obvestil, lahko to možnost izklopite v nastavitvah vaše mobilne naprave

Ob uporabi funkcije Check-in morate nadalje potrditi, da se strinjate s tem, da bo aplikacija dostopala do vašega fotoaparata. Dostop do fotoaparata je potreben za namen posnetka oz. poskeniranja kode na račun za namen unovčenja kuponov oz. Check-in funkcije. Nadalje morate ob uporabe funkcije iskanja lokacij potrditi, da se strinjate s tem, da bo aplikacija uporabljala vašo lokacijo. Podatek o vaši lokaciji se uporablja izključno za namen iskanja in izpisa najbližjih restavracij izvajalca in ga mobilna aplikacija ne shranjuje. Način podaje soglasja za dostop do omenjenih funkcij odvisen od vašega operacijskega sistema.

Uporaba mobilne aplikacije McDonald's Slovenija je dovoljena zgolj osebam, ki so starejše od 15 let. V ta namen morajo uporabniki ob registraciji v aplikacijo izrecno potrditi, da izpolnjujejo pogoj starosti. Če mobilno aplikacijo uporabljajo mladoletniki, mlajši od 15 let, kršijo te splošne pogoje, zaradi česar lahko izvajalec onemogoči dostop oz. uporabo vsebin v mobilni aplikaciji ter kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije z aplikacijo.

2.6. Uporaba kuponov

Uporabnik v mobilni aplikaciji ne more sam spreminjati podatkov o vrsti, veljavnosti, številu in uporabi kuponov. Vsi podatki v mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave in ne pomenijo morebitnega dokaza o sklenjenem pogodbi oz. nakupu izvajalčevih izdelkov, zato jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja pravic iz sklenjene pogodbe. Izvajalec ne odgovarja za nobeno informacijo, ki jo uporabnik napačno ali nepooblaščeno pridobi, prenese ali razkrije, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo uporabniku ali tretjim osebam.

ALPE-PANON d.o.o. bo v aplikacijo lansiral različne kupone (npr. kupone v VIP računu oz. Check-in računu, Welcome kupone, VIP kupone, Joker kupone in druge kupone s popustu) po svoji diskreciji in na podlagi spodaj navedenih pravil.

Kupon imenovan »Welcome kupon« uporabnik dobi, ko si prvič naloži mobilno aplikacijo na svoj pametni telefon ali tablični računalnik in se v aplikacijo tudi registrira. Rok trajanja tega kupona je sedem (7) dni od prejetja, pri čemer rok začne teči naslednji dan po registraciji. Kupon morate uporabiti najkasneje zadnji dan roka do 24:00 ure.

Kupon imenovan »VIP kupon« uporabnik mobilne aplikacije pridobi, če znotraj kateregakoli 30-dnevnega obdobja vsaj štiri (4)-krat v eni od restavracij izvajalca v Sloveniji opravi nakup hrane in/ali pijače ter s svojim pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom posname (poskenira) črtno kodo na računu v svoj račun mobilne aplikacije (tako imenovani »Check-in«). Za uporabo te funkcije  mora biti uporabnik registriran v mobilno aplikacijo. V enem dnevu se lahko posname (poskenira) največ en račun, ne glede na to, da uporabnik opravi več nakupov v isti ali različnih restavracijah izvajalca v istem dnevu. Uporabnik lahko pod pogoji iz tega odstavka v 30-dnevnem obdobju pridobi največ en »VIP kupon«, pod pogojem, da je v tem obdobju posnel (poskeniral) vsaj štiri različne račune. Račun mora biti posnet najkasneje 24 ur od izdaje računa. Črtna koda na posameznem računu se lahko posname največ enkrat. Podatki iz računa (predmet računa, znesek, čas nakupa in podobno) pri tem niso razvidni in se tudi ne shranjujejo. Rok trajanja »VIP kupona« je sedem (7) dni od prejetja, pri čemer rok začne teči naslednji dan po naložitvi kupona v mobilno aplikacijo. VIP kupon morate uporabiti najkasneje zadnji dan roka do 24:00 ure.

Kupone, imenovane »Joker kuponi«, izvajalec v aplikacijo nalaga po svoji diskreciji in brez vnaprej določenih intervalov. Za uporabo »Joker kupona« zadostuje zgolj prijava v mobilno aplikacijo in registracija ni pogoj oziroma ni potrebna. Za namen ugotovitve vsebine tega kupona mora uporabnik podrgniti po kuponu (po zaslonu naprave), tako da se pokaže njegova vsebina. Kupon je lahko prazen, kar pomeni, da je neuporaben, ali pa je na njem naveden kupon s popustom, pri čemer se vrsta kupona določa naključno na podlagi računalniških algoritmov. Rok trajanja posameznega »Joker kupona« je sedem (7) dni od prejetja, pri čemer rok začne teči po naložitvi kupona v mobilno aplikacijo. »Joker kupon« morate uporabiti najkasneje zadnji dan roka do 24:00 ure.

Ko se v aplikaciji pojavi določen kupon, ga lahko uporabite v eni od restavracij izvajalca v Sloveniji.

Če je v aplikaciji na voljo kupon, brez da bi bili vanjo prijavljeni, ta kupon ni pripravljen glede na vaše osebne interese in želje. Če se kupon pojavi v vašem osebnem VIP oz. Check-in računu, pa se kupon lahko podeljuje tudi glede na vaše pretekle nakupe.

Vsak kupon lahko unovčite le enkrat in velja le za enkratni nakup največ enega izdelka. Po uporabi se kupon trajno izbriše iz računa.

Kupon se lahko unovči samo za nakup tistih izdelkov, ki so izrecno navedeni na kuponu, razen če na posameznem kuponu ni navedeno kaj drugega. Na vsakem posameznem kuponu je navedeno, kakšne ugodnosti oziroma akcije vam omogoča. Zamenjava kupona za gotovino ni mogoča. Prav tako ni mogoče denarno izplačilo razlike v vrednosti prihranka. Kupon ni unovčljiv v povezavi z ostalimi popusti, prav tako se popusti med seboj ne seštevajo.

Na vsakem posameznem kuponu je naveden tudi čas trajanja določene akcije. Kupon pravočasno uporabite, če ga unovčite do zadnjega dneva ali ure veljavnosti. Če kupona ne boste uporabili do njegovega roka uporabnosti, se bo kupon avtomatično izbrisal iz mobilne aplikacije.

Uporabnik aplikacije lahko na dan vnovči največ 3 kupone ( izbira med VIP, Welcome in Joker kuponi), ki jih je pridobil na računu svoje aplikacije.

Za namen uporabe oz. unovčenja kupona morate kupon predložiti na blagajni ene od restavracij izvajalca. Kupon uporabite tako, da na ekranu svojega mobilnega telefona oz. tabličnega računalnika kliknete na okence »Uporabi kupon«. Za namen potrditve uporabe kupona morate svoj mobilni telefon oz. tablični računalnik pokazati prodajalcu na blagajni. Mobilnega telefona oz. tabličnega računalnika niste dolžni in tudi ne smete izročiti prodajalcu, zato izvajalec in njegovi delavci v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za vašo napravo. Prodajalec uporabo kupona potrdi s pritiskom na ekran vaše naprave, hkrati pa lahko preveri tudi pristnost same aplikacije. Kupon bo uporabljen šele takrat, ko bo pristojen prodajalec potrdil okence za brisanje kupona. Z uporabo kupona se kupon trajno izbriše iz mobilne aplikacije.

3. Avtorske pravice

Izvajalec je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, skice, grafični elementi, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, glasba, računalniški programi in druge vsebine), objavljenimi v mobilni aplikaciji McDonald's Slovenija. Imetniki vsebin so lahko tudi izvajalčevi partnerji ali pogodbeni sodelavci oz. so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati.

Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja izvajalca je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, spreminjanje, razmnoževanje, javno prikazovanje in predvajanje, razširjanje v komercialne namene ter druge oblike uporabe avtorskega dela kot tudi uporaba podatkov oz. vsebin.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja izvajalec, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo v mobilni aplikaciji, je izvajalec ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

4. Nezahtevano pošiljanje vsebin uporabnikov

Izvajalec ali njegovi zaposleni ne sprejemajo ali pa štejejo za nezahtevane oz. nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove proizvode, ponudbo ali storitve, postopke, sestavine ali imena novih proizvodov in storitev. Izvajalec prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se izvajalec izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo proizvodi, ponudba in storitve izvajalca zdeti podobne idejam, poslanim izvajalcu. Zato izvajalec prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv izvajalcu ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z izvajalcem.

Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv izvajalcu ne pošiljate, to vendarle storite, izvajalec ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

5. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izvajalec ALPE-PANON, gostinske storitve d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov, pridobljene prek mobilne aplikacije McDonald's Slovenija, zbiral, obdeloval, varoval in hranil skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določili tega člena.

5.1. Katere moje osebne podatke zbira izvajalec?

Uporabnik se z uporabo aplikacije strinja, da izvajalec kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke, ki se nanašajo na uporabnika: ime in priimek, elektronski naslov, geslo;
 • podatke, ki se nanašajo na uporabo mobilne aplikacije: datum prijave, prejeti kuponi, unovčenje kuponov (VIP kuponov oz. Check-in, Joker kuponov ali kuponov s popusti);
 • podatke o poslanih oglasnih sporočilih: datum pošiljanja sporočila, vsebina oglasnih sporočil, način pošiljanja.

Izvajalec zbira osebne podatke samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno. Uporabnik s posredovanjem podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

5.2. Zakaj se ti podatki zbirajo?

Podatki, ki se nanašajo na uporabnika kot so ime in priimek, elektronski naslov in geslo se zbirajo zaradi:

 • namena identifikacije uporabnikov ob registraciji v aplikacijo in identifikacije uporabnikov ob vsakokratni prijavi in uporabi aplikacije;
 • ime in priimek lahko izvajalec uporablja tudi za namen morebitne organizacije nagradne igre in objave nagrajenca na spletnih straneh izvajalca.

 

Podatek o elektronskem naslovu uporabnika, ki je pridobljen ob prvi registraciji v aplikacijo McDonald's Slovenija, bo izvajalec poleg tega zbiral in uporabljal tudi za naslednje namene:

 • za neposredno, segmentirano in ciljno oglaševanja ter za obdelavo preteklega nakupnega vedenja;
 • za neposredno obveščanje o ugodnostih, spremembah in novostih v ponudbi izvajalca;
 • za posredovanje oglasnih sporočil o aktivnostih in nagradnih igrah, katerih organizator je izvajalec;
 • za posredovanje oglasnega in drugega promocijskega gradiva, revij in vabil na dogodke; ter
 • za elektronsko anketiranje.

 

Podatki, ki se nanašajo na uporabo mobilne aplikacije kot so datum prijave, prejeti kuponi, unovčenje kuponov (Welcome kuponov, VIP kuponov, Joker kuponov ali kuponov s popusti) ipd., se zbirajo zaradi:

 • statistične obdelave;
 • analize uporabnikovega vedenja v aplikaciji ter za izboljšanje uporabniške izkušnje;
 • neposrednega, segmentiranega in ciljnega oglaševanja ter za obdelavo preteklega nakupnega vedenja;
 • neposrednega obveščanja o ugodnostih, spremembah in novostih v ponudbi;
 • posredovanja oglasnih sporočil o aktivnostih in nagradnih igrah ter za potrebe anketiranja.

Zbrane podatke bo izvajalec uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki.

5.3. Soglasje za statistične obdelave ter za neposredno, segmentirano in ciljno trženje

Uporabnik aplikacije z označitvijo polja ob prvi registraciji v mobilno aplikacijo McDonald's Slovenija poda soglasje, da izvajalec za potrebe statistične obdelave ter za potrebe neposrednega, segmentiranega in ciljnega oglaševanja obdeluje vse podatke, ki jih je posameznik vpisal v obrazec za registracijo mobilne aplikacije McDonald's Slovenija, zlati pa posameznikov elektronski naslov, ter podatke, ki jih hrani o njem na podlagi njegovih preteklih nakupnih navad, sklepanja pogodb ali uporabe kuponov preko mobilne aplikacije, kot so datum prijave v aplikacijo ter podatke o prejetih kuponih s popusti.

Če uporabnik ne bo označil, da soglaša z uporabo njegovih podatkov za omenjene namene statistične obdelave in profiliranja, izvajalec takega oglaševanja ne bo izvajal.

Uporabnik s potrditvijo polja dovoljuje, da ALPE-PANON d.o.o. osebne podatke posreduje svojim pogodbenim obdelovalcem.

Uporabnik lahko soglasje za pošiljanje oglasnih in drugih sporočil na njegov elektronski naslov kadarkoli prekliče, tako da pošlje zahtevo na naslov ALPE-PANON d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana ali na elektronsko pošto na naslov: mcdkontakt@si.mcd.com. O pravici do odjave bo izvajalec obvestil uporabnike ob vsakokratnem pošiljanju oglasnih sporočil. Z odjavo od pošiljanja tržnih elektronskih sporočil bo izvajalec prenehal uporabljati uporabnikove osebne podatke za namen trženja.

5.4. Soglasje za posredovanje ostalih oglasnih sporočil

Uporabnik aplikacije z označitvijo polja ob prvi registraciji v mobilno aplikacijo McDonald's Slovenija prav tako poda soglasje, da izvajalec za potrebe neposrednega obveščanja o ugodnostih, spremembah in novostih v ponudbi, za posredovanje oglasnih sporočil o aktivnostih in nagradnih igrah ter za potrebe anketiranja obdeluje uporabnikov elektronski naslov, ki ga je vpisal v obrazec za registracijo mobilne aplikacije McDonald's Slovenija.

Če uporabnik ne bo označil, da soglaša z uporabo njegovega elektronskega naslova za omenjene namene oglaševanja, izvajalec ne bo pošiljal obvestil na njegov elektronski naslov.

Uporabnik s potrditvijo polja dovoljuje, da ALPE-PANON d.o.o. osebne podatke posreduje svojim pogodbenim obdelovalcem.

Uporabnik lahko soglasje za pošiljanje oglasnih in drugih sporočil na njegov elektronski naslov kadarkoli prekliče, tako da pošlje zahtevo na naslov ALPE-PANON d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana ali na elektronsko pošto na naslov: mcdkontakt@si.mcd.com. O pravici do odjave bo izvajalec obvestil uporabnike ob vsakokratnem pošiljanju oglasnih sporočil. Z odjavo od obveščanja o novostih in nagradnih igrah bo izvajalec prenehal uporabljati uporabnikove osebne podatke za zgoraj opisane namene.

5.5. Rok hrambe osebnih podatkov

Izvajalec se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 let od njihove pridobitve.

Podatki o poslanih oglasnih in drugih promocijskih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za pošiljanje oglasnega gradiva.

5.6. Zavarovanje zbranih podatkov

Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajalcu. Izvajalec vaših osebnih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, elektronski naslovi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Uporabnik mobilne aplikacije soglaša, da izvajalec ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da se izvajalec ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

5.7. Pravice uporabnika

V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov lahko uporabniki mobilne aplikacije preverijo in po potrebi spremenijo oz. dopolnijo svoje podatke oddane preko registracijskega obrazca za vstop v mobilno aplikacijo.

Uporabnik lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, tako da pošlje zahtevo na sedež izvajalca na naslovu ALPE-PANON d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: mcdkontakt@si.mcd.com.

5.8. Posredovanje podatkov tretjim osebam

Izvajalec vaših osebnih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Uporabnik s podanim soglasjem hkrati soglaša in pooblašča izvajalca, da za namene določene v teh splošnih pogojih posreduje podatke o uporabniku svojim pogodbenim partnerjem, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela oziroma storitev.

 1. 6.   Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije

Izvajalec si pridržuje pravico, da mobilno aplikacijo ter njene vsebine kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oz. brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije si izvajalec pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije McDonald's Slovenija obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije na napravi lahko prišlo tudi samodejno.

Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

7. Prenehanje zagotavljanja oz. uporabe mobilne aplikacije

Izvajalec lahko kadarkoli preneha zagotavljati mobilno aplikacijo, tako da o tem na primeren način obvesti uporabnike (npr. na spletni strani).

Uporabnik ima pravico kadarkoli prenehati z uporabo mobilne aplikacije, tako da sam deaktivira uporabniški račun in aplikacijo izbriše is svojega mobilnega telefona oz. tabličnega računalnika.

8. Kršenje določb splošnih pogojev

Izvajalec in avtorji vsebin, objavljenih v mobilni aplikaciji, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati v skladu z zakonom.

Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop oz. uporabo vsebin v mobilni aplikaciji ter kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije z aplikacijo, ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (npr. avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko izvajalec prepreči uporabo storitve ali jo prekine. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

9. Odgovornost

Izvajalec se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin v mobilni aplikaciji, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek mobilne aplikacije so tako zgolj informativne narave, saj izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe mobilne aplikacije.

Izvajalec ne jamči, da bo mobilna aplikacija vedno na voljo, da bo njena uporaba varna in neprekinjena. Izvajalec prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe mobilne aplikacije, kot so izgubljeni podatki, izguba programov, stroški povezave ali za kakršnokoli podobno škodo.

Narava svetovnega spleta, mobilnih aplikacij in spletnega mesta onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s te mobilne aplikacije. Zaradi tega izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav. Ob kliku na hipertekstualno povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politiko glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Izvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

Uporaba mobilne aplikacije je na lastno odgovornost. Uporabnikom svetujemo, naj mobilno aplikacijo uporabljajo v skladu s splošnimi pogoji uporabe in predmetnimi navodili. Zavedati se morajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe mobilne aplikacije s strani tretjih oseb, za kar izvajalec ne odgovarja.

10. Stik z izvajalcem in reševanje sporov

Vprašanja, pripombe in morebitne pritožbe, ki so na kakršenkoli način povezane s to mobilno aplikacijo ali njenimi vsebinami, lahko pošljete po pošti na naslov ALPE-PANON d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana ali naslovite na mcdkontakt@si.mcd.com. Izvajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovit sistem obravnavanja pritožb.

Skladno z zakonskimi normativi izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Če bi z uporabo aplikacije prišlo do kakršnihkoli sporov, bosta izvajalec in uporabnik morebitne spore reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred krajevno in stvarno pristojnim sodiščem po pravu Republike Slovenije.

Če se posamezna pritožba nanaša na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in plačilo storitev posameznega ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev, je uporabnik dolžan posredovati vso potrebno dokumentacijo ustrezni službi ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev. Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev pritožbe rešujejo v skladu s svojimi splošnimi pogoji.

11. Končne določbe

Splošni pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokratne veljavne zakonodaje in jih lahko izvajalec občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila.

Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni v sami aplikaciji ter na spletni strani www.mcdonalds.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev.

Izvajalec priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te splošne pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako izvajalec varuje njihovo zasebnost.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oz. do morebitne spremembe.

Šteje se ,da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi teh splošnih pogojev obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani ter v sami aplikaciji.

Ti splošni pogoji veljajo od 01. 06. 2018.